Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
January 3
Image Size
2.7 MB
Resolution
1550×1100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
789
Favourites
58 (who?)
Comments
52
×
2 Months With BV Couple by Vy-Windy 2 Months With BV Couple by Vy-Windy

HAPPY 2 MONTHS WITH BV - BON VY COUPLEEEEE


month thiếu s cmnr :v
 
Sweating a little... 
1 month kể từ làm quen (pack mừng sn mình) và bây giờ là Pack thứ 2 do 2 đứa làm =p hihi
Yoonsic là couple tượng trưng =)))~~~
ehheheheeeeeeeeeeeeeeeeee
Pack gồm 3 sign (bon làm)  và 3 cover (mình làm, hí hí)
Vấn đề PSD thì mình chỉ share PSD cho người quen, còn phần Bon thì mình kh biết '-'~

Credit (mine)

:  collected and made by me '-'~ (render and coloring)
một vài PSD coloring mình sử dụng của ~tombiheo ~asweetnightmare '~'
còn của bon thì em... no biết.... *troll-ing**
~bonsociu009 eiuuuuuuuuuuuuu

Don't claim as your, take out with full credit, plz


hờ... bth k đặt ra mấy cái rules này '-'
cơ mà vì có Bon xD
Add a Comment:
 
:iconkwonkye:
KwonKye Featured By Owner Feb 11, 2014  Student Digital Artist
Beautiful =))
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
thích pngs với clring chỗ yoonsic quá à ♥
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 6, 2014  Student Interface Designer
tks m :)
Reply
:iconhwangbrittany:
HwangBrittany Featured By Owner Jan 5, 2014
đẹp nàq 
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Digital Artist
Đẹp ạ .-.
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Interface Designer
tks ạ .-.
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Interface Designer
cmày là 2 đứa khốn nạn Kiyotaka Ishimaru (Deduction) [V1] t cự tuyệt 2 cmày >.<Kyouko Toshinou (Hmph) [V1] Pikachu crying plz hết thấy tương lai rồi : ((
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Interface Designer
volooooo
cơ mà m nói quá :<
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Interface Designer
2 cmày làm t cảm thấy tương lai đen tôi quá nhèo TT.TT
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Interface Designer
đừng mà lé... Emote ... Emote ... Emote ... Emote 
Reply
Add a Comment: