Shop Mobile More Submit  Join Login
,333 HPBD Kai by Vy-Windy ,333 HPBD Kai by Vy-Windy
hí hí hí :333
Kai lòng em :v
thêm một tuổi hơn thì đập chai hơn nạ :love: đáng yêu hơn nạ, hát hay, nhảy đẹp nhiều nhiều hơn nữa nạ :love:
yêu anh lắm lắm ý :333333333333333333333333333333
đlq nhưng art thì xấu tởm gấp vạn anh ý nạ :3
Add a Comment:
 
:iconlykpizz:
LykPizz Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
art của m........... 1 từ mà rất nhiều ng` đã từng nói vs m............................ đẹp..............
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
:| (Blank Stare) 
làm t hú hồn:o (Eek) Clap Clap Clap Clap 
Reply
:iconlykpizz:
LykPizz Featured By Owner Jan 18, 2014  Student Interface Designer
hiehie :D
Reply
:iconhwangbrittany:
HwangBrittany Featured By Owner Jan 17, 2014
đẹp đếy nàq ơi <3 
Kai Kai Kai 
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 17, 2014  Student Interface Designer
tks m :3
Reply
:iconvupham2001dn:
vupham2001dn Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
cái cuối TvT chừng nào em mới được như thế *ảo tưởng - ing*
Reply
Hidden by Owner
Hidden by Owner
Hidden by Owner
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 14, 2014  Student Interface Designer
*đập bàn* Like màu vãi *beep* (:
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
cảm ơn m :v
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
Mua ha ha  ha
Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
cười cmg?
Reply
:iconlarry1042k1:
Larry1042k1 Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
Hông gì,bị tửng .-.
Reply
:iconchiyo1011:
ChiYo1011 Featured By Owner Jan 13, 2014  Hobbyist Interface Designer
ss' ơi em thích cái gần cuối nhất lùn :3 :3

Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
tks em
Reply
:iconchiyo1011:
ChiYo1011 Featured By Owner Jan 17, 2014  Hobbyist Interface Designer
không có gì ss ạ :3
Reply
:icontinafa181:
tinafa181 Featured By Owner Jan 13, 2014
cái cuối quá đẹp

Reply
:iconvy-windy:
Vy-Windy Featured By Owner Jan 15, 2014  Student Interface Designer
._. tks mmmmmmmmmm
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 13, 2014
Image Size
449 KB
Resolution
800×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
247
Favourites
23 (who?)
Comments
20
Downloads
1
×